top of page

Sikkerhet ved kanopadling

Bruk alltid redningsvest når du padler kano. Som nybegynner bør du spesielt tenke på å holde deg nært land, unngå padling når det er vind og store bølger, og pass deg for annen båttrafikk. Det er også lurt å padle sammen med andre.

Det er viktig at du tar hensyn til annen båttrafikk når du padler, og padler du mot kveld/natt er det viktig at du holder støynivået nede hvis det kan være forstyrrende for beboere i området. Padling og alkohol er heller ingen god kombinasjon, og kan føre til ulykker som kunne ha vært unngått.

Ved av- og påstigning i kano er det viktig at du er forsiktig, og at du sørger for å holde tyngdepunktet rett over senterlinjen. Hold deg i bryggekanten eller få noen til å støtte kanoen når du går om bord. Kanoene blir mer stabile hvis man har med bagasje, så fremst den blir plassert riktig. Plassering av bagasje i kanoen bør skje i bunnen av kanoen, og med de tyngste tingene nederst. Ha lik tyngde på hver side av kanoene, og fordel lasten jevnt og lavt.

 

De fleste ulykker med kano skjer ved av- og påstigning, og når man padler så bør man unngå brå bevegelser eller å stå i kanoen. Det kan føre til forskyvning av tyngdepunktet, og det blir dårligere stabilitet, og man kan velte. Ved velt er det viktig at man ikke får panikk, forsøker å snu kanoen, eller komme seg opp i den igjen. Svøm heller kanoen inn til land.

Kanoene skal ikke slepes eller dras på land. De skal bæres til og fra vannet ved hjelp av håndtak i hver ende av kanoen. De kan også løftes på skuldrene. Over lengre distanser anbefales det bruk av kanotralle som dere kan få leid av oss.

Til slutt er det viktig å sjekke værmelding og ta værforbehold. Kle deg etter været, og ikke ta sjanser eller begi deg utpå oppgaver du ikke vet du klarer å løse. Kanopadling er en spennende og opplevelsesrik måte å oppleve naturen på, og tar man forhåndsregler og bruker sunn fornuft er skaderisikoen svært lav!

bottom of page