top of page

Odalen

Odalen er et dalføre i Hedmark som er lokalisert med Glomma i sør, innsjøen Storsjøen i nord, og åa Oppstadåa imellom. Odalen består av kommunene Nord-Odal og Sør-Odal. Kanoene våre står utplassert på Sand, som er et tettsted i Nord-Odal kommune.

For utenom å leie kano, finnes det en rekke aktivitetstilbud og attraksjoner i Odalen: 

bottom of page